Ban Lãnh Đạo

nguyen-xuan-son

ÔNG NGUYỄN XUÂN SƠN

Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Sản xuất Đồ gỗ Nội thất
MY HOUSE

a.Due

ÔNG PHAN TRỌNG DUỆ

GĐ ĐIỀU HÀNH

CTCP Sản xuất Đồ gỗ Nội thất MY HOUSE

ÔNG BÙI MẠNH DŨNG

ÔNG BÙI MẠNH DŨNG

GĐ ĐIỀU HÀNH

Nhà máy sản xuất Nội thất MY HOUSE

ÔNG VŨ NGỌC HIẾU

ÔNG VŨ NGỌC HIẾU

GĐ KINH DOANH

CTCP Sản xuất Đồ gỗ Nội thất MY HOUSE

Lương Văn Trung - chức danh GĐ Dự Án

ÔNG LƯƠNG VĂN TRUNG

GĐ DỰ ÁN

CTCP Sản xuất Đồ gỗ Nội thất MY HOUSE

BÀ TRẦN THỊ THU TRANG

BÀ TRẦN THỊ THU TRANG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CTCP Sản xuất Đồ gỗ Nội thất MY HOUSE

Ban Lãnh Đạo 1

BÀ PHÙNG THỊ KIỀU HOA

PHỤ TRÁCH CSKH

CTCP Sản xuất Đồ gỗ Nội thất MY HOUSE

Ban Lãnh Đạo 2
Ban Lãnh Đạo 2
PHẠM HỒNG QUÂN

ÔNG PHẠM HỒNG QUÂN

GĐ ĐIỀU HÀNH

CTCP Giải pháp kiến trúc Nội thất MY HOUSE

VŨ VĂN BÍNH

ÔNG VŨ VĂN BÍNH

GIÁM ĐỐC

CTCP Đầu tư Kiến trúc & Nội thất MY HOUSE

TRẦN NGỌC LÂM

ÔNG TRẦN NGỌC LÂM

GIÁM ĐỐC

CTCP Kiến trúc Xây dựng MY HOUSE

NGUYỄN NGỌC MINH

NGUYỄN NGỌC MINH

GĐ ĐIỀU HÀNH

CTCP Kiến trúc Xây dựng MY HOUSE

TỔNG CÔNG TY – CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI THẤT MY HOUSE

cbcnv-myhouse
Ban Lãnh Đạo 4
NHÀ MÁY SẢN XUẤT NỘI THẤT MY HOUSE
Ban Lãnh Đạo 5

CHI NHÁNH

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC NỘI THẤT MY HOUSE
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MYHOUSE
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MY HOUSE